ครูจ๋า งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

รับสมัครเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2560 1-22 กันยายน 2560

ประกาศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างเป็นทางการแล้ว รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2560 จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา)
รับสมัครเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2560 1-22 กันยายน 2560
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รวมจำนวน 340 อัตรา
รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรีนิติศาตร์ เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร
กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) 100 อัตรา (ชาย)

รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน
(กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) 200 อัตรา (ชาย/หญิง)

รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน
(กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่พลขับและการขนส่ง) 40 อัตรา (ชาย)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จำนวน 300 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน
(กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) (ชาย 150 อัตรา/หญิง 150 อัตรา)

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 50 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร
(กลุ่มงานเทคนิค ด้านวิทยาศาตร์) (ชาย/หญิง)

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 100 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ปวช. เป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560
(กลุ่มงานเทคนิค) (ชาย/หญิง)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ : ลิงก์ประกาศรับสมัคร

อัปเดตล่าสุด

อัปเดตล่าสุด