ครูจ๋า งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบท้องถิ่น 2560-2561

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2560

สอบท้องถิ่น 2560 ประกาศผลสอบท้องถิ่น 3 พฤศจิกายน 2560
ผู้สมัครสอบท้องถิ่น 2560เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้สอบท้องถิ่นได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จะประกาศผลสอบท้องถิ่น ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จากหนังสือตามประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ใน”เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)”

สอบท้องถิ่น 2560

ประกาศผล สอบท้องถิ่น 2560
ตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข
Advertisement

ประกาศผลสอบท้องถิ่น ปีพ.ศ.2560

ดูผลสอบท้องถิ่น 2560

หรือ ดูได้ที่เว็บไซต์ www.dlaapplicant2560.com

อัปเดตล่าสุด

อัปเดตล่าสุด