ครูจ๋า งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
อาหารโรคเบาหวาน

อาหารการกิน สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

อาหาร โรคเบาหวาน การรับประทานอาหาร สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ควรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารบำบัดโรคเบาหวานและการรับประทานอาหาร
อาหาร โรคเบาหวาน อาหารการกิน สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แนวทางการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
การเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เมื่อควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีโรคแทรกซ้อนก็จะลดลงด้วย

Advertisement

หลักการควบคุมอาหารง่ายๆ สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
– รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
– รับประทานข้าวเป็นหลัก สลับกับอาหารพวกแป้งเป็นบางมื้อ
– รับประทานพืชผักให้มาก และรับประทานผลไม้เป็นประจำ
– รับประทานเนื้อปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดเป็นประจำ
– ดื่มนมให้พอเหมาะกับวัย
– หลีกเลี่ยงอาหาร หวาน มัน และเค็ม
– รับประทานอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างหนึ่งมื้อ และรับประทานอาหารให้เป็นเวลา ห้ามงดอาหาร
– รับประทานอาหารให้หลากหลายเพื่อที่รางกายจะได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากภาพให้รับประทานอาหารได้มากบริเวณฐาน และรับประทานน้อยบริเวณยอดสามเหลี่ยม
– รับประทานไขมันให้น้อย เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน หลีกเลี่ยงการทอดใช้การย่าง อบ ต้ม หรือเผาแทนการทอด
– รับประทานน้ำตาลให้น้อยลง ก่อนรับประทานอาหารให้อ่านสลากอาหาร และหลีกเลี่ยง sucrose,dextrose,fructose,corn syrup หลีกเลี่ยงน้ำอัดลมที่ใส่น้ำตาล หลีกเลี่ยงคุกกี้ เค้ก ลูกอม
– หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม โดยการเติมเกลือให้น้อย หลีกเลี่ยงอาหารกระป่อง ให้ชิมรสอาหารก่อนปรุง
– หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์
Advertisement

อาหาร โรคเบาหวาน

อัปเดตล่าสุด