ครูจ๋า งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

สมัครสอบ ก.พ. 2561 ภาค ก เปิดสอบ กพ 61 ประจำปีล่าสุด

สมัครสอบ ก.พ. 2561 ภาค ก เปิดสอบ กพ 61

สมัครสอบ ก.พ. 2561 ภาค ก เปิดสอบ กพ 61
เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561

Advertisement

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ. 2561
สำนักงานสอบ ก.พ. 2561 จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

Advertisement
กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2561

สมัครสอบ ก.พ. 61 ภาค ก เปิดสอบ กพ 2561

แนวข้อสอบ ก.พ. 2561 ภาค ก เปิดสอบ กพ 61

รายชื่อศูนย์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2561 และจำนวนที่นั่งสอบ

สอบ ก.พ. 2561 ภาค ก เปิดสมัครสอบ กพ 61

การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2561

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ก.พ. 2561 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อัปเดตล่าสุด

อัปเดตล่าสุด