กรมอู่ทหารเรือ 90 อัตรา 24 ม.ค. – 31 ม.ค. 2567

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนทั้งสิ้น 90 อัตรา ดังนี้
 • เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 27 อัตรา
 • เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 40 อัตรา
 • เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 23 อัตรา

ตำแหน่งตามพื้นที่ปฏิบัติงาน มีดังนี้

 • เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มี 27 อัตรา ดังนี้
  • วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
  • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์) 1 อัตรา
  • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน) 3 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างหลอม) 3 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม) 3 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว) 1 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ) 3 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี) 1 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างไม้) 1 อัตรา
  • ช่างไฟฟ้าเรือ 2 อัตรา
  • ช่างเชือกรอกและการอู่ 6 อัตรา
  • ช่างยางและพลาสติก 2 อัตรา
  • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา
 • เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มี 40 อัตรา ดังนี้
  • วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
  • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์) 2 อัตรา
  • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน) 2 อัตรา
  • ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น) 3 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม) 1 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเหล็ก) 3 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ) 1 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี) 5 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ) 1 อัตรา
  • ช่างไฟฟ้าเรือ 1 อัตรา
  • ช่างเชือกรอกและการอู่ 8 อัตรา
  • ช่างโยธา 8 อัตรา
  • พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ) 1 อัตรา
  • พนักงานบริการ (พนักงานโยธา) 1 อัตรา
  • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 2 อัตรา
 • เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี มี 23 อัตรา ดังนี้
  • วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม) 2 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเหล็ก) 3 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ) 1 อัตรา
  • ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี) 3 อัตรา
  • ช่างไฟฟ้าเรือ 4 อัตรา
  • ช่างเชือกรอกและการอู่ 6 อัตรา
  • ช่างโยธา 1 อัตรา
  • พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ) 1 อัตรา
  • พนักงานบริการ (พนักงานพัสดุ) 1 อัตรา
 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
 • กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
  • วิศวกรไฟฟ้า วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรไฟฟ้า
 • กลุ่มงานเทคนิค
  • ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ(ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ) วุฒิ ปวช. สาชาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
  • ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ( ช่างเครื่องยนต์) วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
  • ช่างเครื่องยนต์ และจักรกลเรือ( ช่างกลโรงงาน ) วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร
  • ช่างโครงสร้างเรือ(ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว) วุฒิ ปวช สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  • ช่างโครงสร้างเรือ(ช่างท่อ) วุฒิ ปวช สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  • ช่างโครงสร้างเรือ(ช่างสี) วุฒิ ปวช สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  • ช่างไฟฟ้าเรือ วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ช่างเชือกรอกและการอู่ วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
  • ช่างโยธา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
  • ช่างยางและพลาสติก วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
 • กลุ่มงานบริการ
  • พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ) วุฒิ ม.3
  • พนักงานบริการ (พนักงานโยธา) วุฒิ ม.3
  • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ วุฒิ ม.3
 1. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
 • กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
  • ค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท
 • กลุ่มงานเทคนิค
  • ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนละ 2,000 บาท
 • กลุ่มงานบริการ
  • ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนละ 2,000 บาท
 1. การรับสมัคร
  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 24 มกราคม 2567ถึงวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกแรงงาน กองกําลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ในวันและเวลา ราชการ โทรศัพท์มือถือ 08 6091 0863 หรือโทร. 0 3843 338 หรือ 0 2466 1180 ต่อ 78037และ 78038 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00น.)