ครูจ๋า งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

งานราชการ 2562 ล่าสุด กรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัคร 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562

งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ 2562 ล่าสุด กรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัคร 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562
งานราชการที่เปิดสอบปี 62 งานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด กรมดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จำนวน 60 อัตรา รับสมัครออนไลน์ และด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562
งานราชการ 2562 ล่าสุด กรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัคร 1 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 – 18 ปี บริบูรณ์ (พศ. 2544 – 2547)
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
– มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
– เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ

วิธีการสมัครสอบ
1. สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.rtabs.net/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562
2. สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562
– ไฟล์ประกาศ http://bit.ly/2Vl06Eq
– ไฟล์ระเบียบการรับสมัคร http://bit.ly/2VeCIbm

อัปเดตล่าสุด

อัปเดตล่าสุด