ครูจ๋า งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ข่าวงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ 2561 ล่าสุด ก.พ.ร. รับสมัครงาน 12 ต.ค. – 28 ธ.ค. ศกนี้

ข่าวงานราชการที่เปิดสอบปี 61 งานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 30 อัตรา เปิดรับสมัครงาน 12 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561
ข่าวงานราชการที่เปิดสอบปี 61 งานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

วิธีการสมัครสอบ
สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opdc.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
https://file.job.thai.com/prakad/opdc201810/opdc201810_1.pdf

อัปเดตล่าสุด

อัปเดตล่าสุด