ครูจ๋า งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

เปิดสอบ ท้องถิ่น 2561 ภายในธันวาคม 2561 จำนวน 8,164 อัตรา

เปิดสอบ ท้องถิ่น 2561 ภายในธันวาคม 2561 จำนวน 8,164 อัตรา โดยล่าสุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต อปท 2561

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับงานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก นั้น

การจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 จำนวน 1 งาน ผู้ไดัรับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,000,000 บาท (เก้าสิบสองล้านบาทถ้วน) เฉลี่ยอัตราคนละ 230 บาท (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยประมาณการจำนวนผู้สมัครสอบ 400,000 คน เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

เปิดสอบ ท้องถิ่น อปท อบต 2561

– ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ
ลิงก์หลัก https://bit.ly/2KjzxtU
ลิงก์สำรอง https://bit.ly/2qXkNby
___________________________

ช่องทางติดตามอื่นๆ
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCfz3ZIl3Z_nLGQ0Dewqw7dQ
Facebook : https://www.facebook.com/JAHJOBs/
___________________________

กด Like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรา ขอบคุณค่ะ ^_^
ขอให้โชคดีทุกคนนะคะ /\
___________________________

อัปเดตล่าสุด

อัปเดตล่าสุด