ครูจ๋า งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
คำสั่งที่ใช้ใน .htaccess เพื่อ Redirect จาก http ไปเป็น https

คำสั่งที่ใช้ใน .htaccess เพื่อ Redirect จาก http ไปเป็น https

คำสั่งที่ใช้ใน .htaccess เพื่อ Redirect จาก http ไปเป็น https

คำสั่งที่ใช้ใน .htaccess เพื่อ Redirect จาก http ไปเป็น https
คำสั่งที่ใช้ใน .htaccess เพื่อ Redirect จาก http ไปเป็น https จะมีอยู่หลายรูปแบบคำสั่งที่สามารถใช้งานได้เหมือนๆกันมีดังนี้ครับ

รูปแบบที่ 1 (อ่านเพิ่มเติม: https://th.seedthemes.com/blog/secure-websites-with-https/)
# BEGIN Force http to https
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L] # END Force http to https

รูปแบบที่ 2 (อ่านเพิ่มเติม: https://padveewebschool.com/https-free-lets-encrypt/)
# BEGIN Force http to https
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
# END Force http to https

รูปแบบที่ 3 (อ่านเพิ่มเติม: https://moremeng.in.th/2016/03/migrate-wordpress-http-to-https.html)
# BEGIN Force http to https
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L] # END Force http to https

รูปแบบที่ 4 (อ่านเพิ่มเติม: https://www.keycdn.com/support/how-to-redirect-http-to-https/)
# BEGIN Force http to https
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L] # END Force http to https

รูปแบบที่ 5 (อ่านเพิ่มเติม: https://th.godaddy.com/help/redirect-http-to-https-automatically-8828)
# BEGIN Force http to https
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301] # END Force http to https

เพิ่ม code ด้านบนนี้ลงไปในไฟล์ .htaccess (เลือกมาใช้เพียงรูปแบบเดียว) จากนั้นกด Save ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

*หมายเหตุ* หน้าตาคำสั่งแต่ละแหล่งที่มา จะมีคำสั่งคล้ายๆกันน่ะครับ(ต่างกันเพียงเล็กน้อย) ผลลัพธ์ออกมาก็เหมือนกัน แต่ที่ผมเลือกใช้คือ รูปแบบที่ 5 ครับ
ถ้าสังเกตดูจะเห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับรูปแบบที่ 4 คือ (.*) กับ ^(.*)$ เท่านั้นครับ ในส่วนนี้จากที่หาข้อมูลมาเขาแนะนำให้ใช้ ^(.*)$ มากกว่าครับ ประมาณว่าครอบคลุมดีกว่า(แต่จากที่ลองใช้ก็ไม่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนน่ะครับ) ซึ่งก็จะมีในรูปแบบที่ 3 ด้วยครับ

Advertisement

การทำ Redirect จาก http ไปเป็น https คำสั่งที่ใช้ใน .htaccess

อัปเดตล่าสุด