กองทัพบก รับสมัครสอบงานราชการ 168 อัตรา 26 ม.ค. – 6 ก.พ. 2567

กองทัพบก รับสมัครสอบงานราชการ 168 อัตรา 26 ม.ค. – 6 ก.พ. 2567

โอกาสครั้งสำคัญที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องประเทศชาติ

กองทัพบกเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของชาติ มีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก ตำแหน่งงานราชการทหารจึงเป็นโอกาสที่คนไทยจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องประเทศชาติ และตอบแทนคุณแผ่นดิน

นอกจากนี้ กองทัพบกยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ทั้งด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน และโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ประกาศจากกองทัพบก เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

กองทัพบกประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและทหารอาสา จำนวนทั้งสิ้น 168 อัตรา สำหรับปีงบประมาณ 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

  1. นายทหารสัญญาบัตร (จำนวน 68 อัตรา):
  • บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง และนายทหารประทวน สังกัดทัพบก (45 อัตรา)
  • บุคคลหญิงที่สำเร็จการฝึก นศท. ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ อสทพ.หญิง (10 อัตรา)
  • ทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) ที่ได้รับการบรรจุ(จ้าง) ในปี 2563 (13 อัตรา)
  1. ทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) (จำนวน 100 อัตรา):
  • บุคคลพลเรือน (ชาย)

การรับสมัคร:
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถทำการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคมถึง 6 กุมพาพันธ์ 2567 โดยการสมัครจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ [ https://radd-atc.rta.mi.th/ ]

งานราชการ 2567 กองทัพบก